header image
LÄS MER
  • Placering av skylt vid två utrymningsvägar - Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker det att se till den ena? Svar: Grundregeln är att man alltid ska kunna se två av varandra oberoende skyltar, detta för att säkerställa utrymning om den...
  • Vem ansvarar för att skylten sitter på rätt plats? - Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna? Svar: Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är både fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren ansvariga. De kan sedan ha fördelat vems ansvaret är sinsemellan i t.ex. ett hyreskontrakt.
  • Regler för utrymningsbelysning utanför entrén - Vad säger reglerna om utrymningsbelysning utanför entrén? Ska den finnas vid entrédörren och 5 meter ut. Vad ska det vara för belysning? Svar: Den ska vid strömbortfall belysa golvet/marken direkt utanför entrén, minst en radie om 2 m. Nöddriftstiden ska vara 1 timme och den måste klara den temperatur den...
  • Nödbelysning ovanför dörr - Om det inte går att installera nödbelysning ovanför en dörr, kan man få ha den till höger om dörren, vad säger reglerna (en konsult som hade en ventilationsanordning ovanför dörren och det var därför svårt att nödbelysning där)? Rekommendation / svar: Om det inte är fysiskt möjligt att sätta skylten...
  • Markera utrymningsvägar i kontorslokaler - Vad gäller för kontorslokaler: Är det tillräckligt att markera utrymningsvägar med skyltar i tak och på dörrar eller finns det krav/ rekommendationer på att man även bör ha markeringar av utrymningsvägar på golv/nederkant av vägg? Svar: Vägledande markeringar (nödljusskyltar) ska vara högt placerade för att inte skymmas av inventarier eller...

NÖDBELYSNING

[ View All ]
Placering av skylt vid två utrymningsvägar

Placering av skylt vid två utrymningsvägar

Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker...
Vem ansvarar för att skylten sitter på rätt plats?

Vem ansvarar för att skylten sitter på rätt...

Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna?...
Regler för utrymningsbelysning utanför entrén

Regler för utrymningsbelysning utanför entrén

Vad säger reglerna om utrymningsbelysning utanför entrén? Ska den finnas vid entrédörren och 5 meter ut. Vad ska det vara för belysning? Svar:...

PUBLIKATIONER

[ View All ]
Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

FSN´s guide om projektering och underhåll för nödbelysning samlar de regler och regeltolkningar som tillkommit inom nödbe – lysningsområdet under senare år. Bl.a....
Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

HANDISAM – Guide för säker utryming vid brand och andra nödsituationer Myndigheten för handikappolitisk samordning, HANDISAM guide för säker utrymning vid brand och...
Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas. Som besökare i lokaler ska man känna sig trygg. Här är lokaler där nödbelysning ska finnas. All fakta...