header image
LÄS MER
  • Markera utrymningsvägar i kontorslokaler - Vad gäller för kontorslokaler: Är det tillräckligt att markera utrymningsvägar med skyltar i tak och på dörrar eller finns det krav/ rekommendationer på att man även bör ha markeringar av utrymningsvägar på golv/nederkant av vägg? Svar: Vägledande markeringar (nödljusskyltar) ska vara högt placerade för att inte skymmas av inventarier eller...
  • Vid montering av nödutgångsskylt - Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller en vanlig nödutgångssylt med reflex räcker? Ska monteras i korridor som går till omklädningsrum och är ca 4 meter lång.  Svar; Om krav föreligger på nödbelysning (normalt arbetslokaler och/eller offentliga lokaler större än 60 m2) så ska skylten vara belyst...
  • Projektering och underhåll för nödbelysning 2019 - FSN´s guide om projektering och underhåll för nödbelysning samlar de regler och regeltolkningar som tillkommit inom nödbe – lysningsområdet under senare år. Bl.a. har en ny BBR (Boverkets Byggregler) kommit i BFS2011:26 och produktstandard för nödbelysning med SS-EN1838. Skriften är en uppdatering av vår tidigare skrift med samma namn från...
  • Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst - Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst. Vad/vilka krav ställs runt detta? Är det kontrastkraven som träder in eller får dom inte dimra ner? Svar: Kraven är att belysningskravet (10cd/kvm enligt SSEN 1838, 80 cd/kvm enligt Boverkets rekommendationer) skall uppfyllas...
  • Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838 - Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838? (Ett exempel från en vårdmiljö) Handikapptoaletten i exemplet ska ha 0.5 lux på golvytan bortsett från 0,5 m närmast vägg, 5 lux på larmknappar. Väg till utrymningsväg: 1 lux. Nödbelysning med pictogam ska finnas vid riktningsförändring samt väg till utrymningsväg.

NÖDBELYSNING

[ View All ]
Markera utrymningsvägar i kontorslokaler

Markera utrymningsvägar i kontorslokaler

Vad gäller för kontorslokaler: Är det tillräckligt att markera utrymningsvägar med skyltar i tak och på dörrar eller finns det krav/ rekommendationer på...
Vid montering av nödutgångsskylt

Vid montering av nödutgångsskylt

Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller en vanlig nödutgångssylt med reflex räcker? Ska monteras i korridor som går till...
Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst

Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner...

Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst. Vad/vilka krav ställs runt detta? Är...

PUBLIKATIONER

[ View All ]
Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

FSN´s guide om projektering och underhåll för nödbelysning samlar de regler och regeltolkningar som tillkommit inom nödbe – lysningsområdet under senare år. Bl.a....
Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

HANDISAM – Guide för säker utryming vid brand och andra nödsituationer Myndigheten för handikappolitisk samordning, HANDISAM guide för säker utrymning vid brand och...
Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas. Som besökare i lokaler ska man känna sig trygg. Här är lokaler där nödbelysning ska finnas. All fakta...