header image
LÄS MER
  • Vid montering av nödutgångsskylt - Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller en vanlig nödutgångssylt med reflex räcker? Ska monteras i korridor som går till omklädningsrum och är ca 4 meter lång.  Svar; Om krav föreligger på nödbelysning (normalt arbetslokaler och/eller offentliga lokaler större än 60 m2) så ska skylten vara belyst...
  • Projektering och underhåll för nödbelysning 2019 - FSN´s guide om projektering och underhåll för nödbelysning samlar de regler och regeltolkningar som tillkommit inom nödbe – lysningsområdet under senare år. Bl.a. har en ny BBR (Boverkets Byggregler) kommit i BFS2011:26 och produktstandard för nödbelysning med SS-EN1838. Skriften är en uppdatering av vår tidigare skrift med samma namn från...
  • Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst - Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst. Vad/vilka krav ställs runt detta? Är det kontrastkraven som träder in eller får dom inte dimra ner? Svar: Kraven är att belysningskravet (10cd/kvm enligt SSEN 1838, 80 cd/kvm enligt Boverkets rekommendationer) skall uppfyllas...
  • Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838 - Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838? (Ett exempel från en vårdmiljö) Handikapptoaletten i exemplet ska ha 0.5 lux på golvytan bortsett från 0,5 m närmast vägg, 5 lux på larmknappar. Väg till utrymningsväg: 1 lux. Nödbelysning med pictogam ska finnas vid riktningsförändring samt väg till utrymningsväg.
  • Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras? - Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras? Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år att den klarar en timmes nöddrift.

NÖDBELYSNING

[ View All ]
Vid montering av nödutgångsskylt

Vid montering av nödutgångsskylt

Om man monterar en nödutgångsskylt måste den vara belyst eller en vanlig nödutgångssylt med reflex räcker? Ska monteras i korridor som går till...
Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst

Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner...

Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst. Vad/vilka krav ställs runt detta? Är...
Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

Första hjälpen-stationer och brandbekämpningsutrustning. Detta ska du tänka på. Nöddriftstiden ska vara minst 60 minuter. 50 % av krävd belysningsnivå ska nås inom...

PUBLIKATIONER

[ View All ]
Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

FSN´s guide om projektering och underhåll för nödbelysning samlar de regler och regeltolkningar som tillkommit inom nödbe – lysningsområdet under senare år. Bl.a....
Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

HANDISAM – Guide för säker utryming vid brand och andra nödsituationer Myndigheten för handikappolitisk samordning, HANDISAM guide för säker utrymning vid brand och...
Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas. Som besökare i lokaler ska man känna sig trygg. Här är lokaler där nödbelysning ska finnas. All fakta...