Placering av skylt vid två utrymningsvägar

Placering av skylt vid två utrymningsvägar

Var ska en nödbelysningsskylt placeras om det finns två utrymningsvägar. Ska jag alltid kunna se skyltar som visar till båda nödutgångarna eller räcker det att se till den ena? Svar: Grundregeln är att man alltid ska kunna se två av...
read more
Vem ansvarar för att skylten sitter på rätt plats?

Vem ansvarar för att skylten sitter på rätt plats?

Vem ska man ställa krav på att skylten sitter på rätt plats, fastighetsägaren, företaget som hyr lokalerna eller firman som satt upp skyltarna? Svar: Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är både fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavaren ansva...
read more
Regler för utrymningsbelysning utanför entrén

Regler för utrymningsbelysning utanför entrén

Vad säger reglerna om utrymningsbelysning utanför entrén? Ska den finnas vid entrédörren och 5 meter ut. Vad ska det vara för belysning? Svar: Den ska vid strömbortfall belysa golvet/marken direkt utanför entrén, minst en radie om 2 m. Nöddriftstiden...
read more
Nödbelysning ovanför dörr

Nödbelysning ovanför dörr

Om det inte går att installera nödbelysning ovanför en dörr, kan man få ha den till höger om dörren, vad säger reglerna (en konsult som hade en ventilationsanordning ovanför dörren och det var därför svårt att nödbelysning där)? Rekommendation /...
read more
Markera utrymningsvägar i kontorslokaler

Markera utrymningsvägar i kontorslokaler

Vad gäller för kontorslokaler: Är det tillräckligt att markera utrymningsvägar med skyltar i tak och på dörrar eller finns det krav/ rekommendationer på att man även bör ha markeringar av utrymningsvägar på golv/nederkant av vägg? Svar: Vägledand...
read more
Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

Projektering och underhåll för nödbelysning 2019

read more
Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst

Vilka krav ställs på nödskyltar som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst

Det har dykt upp nödskyltar (gröna gubbar) som dimrar ner och går till full effekt vid strömlöst. Vad/vilka krav ställs runt detta? Är det kontrastkraven som träder in eller får dom inte dimra ner? Svar: Kraven är att belysningskravet (10cd/kvm...
read more
Får man använda dessa skyltar i Sverige?

Får man använda dessa skyltar i Sverige?

Får man använda skyltar enligt nedan i Sverige? Ja, det får man. Denna nödskylt får användas i Sverige. Läs mer om vilka skyltar man får använda i Sverige här Eller beställ vår guide; FSN’s guide om Projektering & underhåll för nödbel...
read more
Samma krav på nödbelysning i skola som på arbetsplats

Samma krav på nödbelysning i skola som på arbetsplats

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats? Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således skall Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis skall farliga arbetsplatser såsom ...
read more
Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända. Den...
read more