header image
nodskylt_som_far_anvandas_i_sverige
fsn fragor och svar

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras? Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år…

fraga_fsn
fsn

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur? För genomlysta skyltar (piktogrammet behöver inte vara genomlyst, det räcker med att ljuskällan och piktogrammet sitter i en enhet) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 200 = läsavstånd. För belysta skyltar…

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats? Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således skall Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis skall farliga arbetsplatser såsom platser invid…

utrymningsvagar_tunnelbanan_fsn

När måste man ha nödbelysning?

När måste man ha nödbelysning? Om lokalen är klassas för mera än 150 st personer och om personer har dålig lokal kännedom. I farliga passage och utrymnings vägar.

forsta_hjalpen_stationer_brand_fsn