Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras? Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år...
read more
Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur? För genomlysta skyltar (piktogrammet behöver inte vara genomlyst, det räcker med att ljuskällan och piktogrammet sitter i en enhet) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 200 = läsavs...
read more
Måste hänvisnings armaturen lysa?

Måste hänvisnings armaturen lysa?

Måste hänvisnings armaturen lysa? Ja de måste lysa när personer vistas i lokalen.
read more
Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur

Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur

Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur i lokaler utan dagsljus (ex garage, källar lokaler, arbetsplatser)? Ja det måste man ha.
read more