Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras? Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år...
read more