Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer?

Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer?

Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer? Ja det skall man ha fram till den brandcellen som matningen avser att mata.
read more
Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

HANDISAM – Guide för säker utryming vid brand och andra nödsituationer Myndigheten för handikappolitisk samordning, HANDISAM guide för säker utrymning vid brand och andra nödsituationer finns att ladda ner här. Här presenteras mer detaljerad inf...
read more
Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

read more