Skall driftdonen räknas in när man dimensionerar för centrala reservkraftsaggregat?

Skall driftdonen räknas in när man dimensionerar för centrala reservkraftsaggregat?

Skall driftdonen räknas in när man dimensionerar för centrala reservkraftaggregat? Ja, total belastning = ljuskälla + driftdon.
read more