Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

Första hjälpen-stationer och brandbekämpningsutrustning. Detta ska du tänka på. Nöddriftstiden ska vara minst 60 minuter. 50 % av krävd belysningsnivå ska nås inom 5 sekunder och full belysningsnivå inom 1 minut. Jämnheten i nödbelysningsstyrkan får ej överskrida Läs mer i...
read more