Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838

Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838

Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838? (Ett exempel från en vårdmiljö) Handikapptoaletten i exemplet ska ha 0.5 lux på golvytan bortsett från 0,5 m närmast vägg, 5 lux på larmknappar. Väg till utrymningsväg: 1 lux. Nödbelysning...
read more
Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras? Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall fun...
read more
Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös?

Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös?

Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös? Nej. Boverkets Byggregler säger att nödbelysningen skall fylla sitt syfte i varje del av utrymningsvägen som inte spärrats av brand. Det innebär att nödbelysni...
read more
Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om?

Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om?

Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om? Nej, man måste också se till att besökare eller anställda i lokalen kan utrymma hela vägen ut eller till säker plats.
read more
Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur? För genomlysta skyltar (piktogrammet behöver inte vara genomlyst, det räcker med att ljuskällan och piktogrammet sitter i en enhet) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 200 = läsavs...
read more
Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats? Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således skall Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis skall farliga arbetsplatser såsom ...
read more
När måste man ha nödbelysning?

När måste man ha nödbelysning?

När måste man ha nödbelysning? Om lokalen är klassas för mera än 150 st personer och om personer har dålig lokal kännedom. I farliga passage och utrymnings vägar.
read more
Måste man ha mera än 1 lux i trappor och farliga passage?

Måste man ha mera än 1 lux i trappor och farliga passage?

Måste man ha mera än 1 lux i trappor och farliga passage? Ja man måste ha minst 5 lux  
read more
Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer?

Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer?

Måste man ha brandsäker kabel till centralmatad nödbelysningsarmaturer? Ja det skall man ha fram till den brandcellen som matningen avser att mata.
read more
Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur

Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur

Måste man ha belyst eller genomlysta hänvisningsarmatur i lokaler utan dagsljus (ex garage, källar lokaler, arbetsplatser)? Ja det måste man ha.
read more