No Image

Var finns kravet på nödbelysning?

Var finns kravet på nödbelysning? Bl.a  I alla offentliga lokaler > 60 m².  Finns utförligare beskrivet i FSN:s guide för projektering och underhåll av nödbelysning.
read more
Var finns kravet på nödbelysning?

Var finns kravet på nödbelysning?

Var finns kravet på nödbelysning? Bl.a  I alla offentliga lokaler > 60 m².  Finns utförligare beskrivet i FSN:s guide för projektering och underhåll av nödbelysning.
read more
Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

2. Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända....
read more
Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

HANDISAM – Guide för säker utryming vid brand och andra nödsituationer Myndigheten för handikappolitisk samordning, HANDISAM guide för säker utrymning vid brand och andra nödsituationer finns att ladda ner här. Här presenteras mer detaljerad inf...
read more
Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas

Lokaler där nödbelysning ska finnas. Som besökare i lokaler ska man känna sig trygg. Här är lokaler där nödbelysning ska finnas. All fakta kring detta får du i FSN’s guide om Projektering & underhåll för nödbelysning som du beställer hos...
read more
Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

read more
Europastandard – System för avbrottsfri elförsörjning

Europastandard – System för avbrottsfri elförsörjning

read more
FSN’s guide om projektering & underhåll av nödbelysning (2014)

FSN’s guide om projektering & underhåll av nödbelysning (2014)

Beställ FSN’s guide Det har kommit många nya regler inom nödbelysningsområdet under senare år. Genom att sammanställa alla regelverk på ett lättöverskådligt sätt ska denna skrift underlätta projektering och underhåll av nödbelysningsanlägg...
read more