Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838

Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838

Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838? (Ett exempel från en vårdmiljö) Handikapptoaletten i exemplet ska ha 0.5 lux på golvytan bortsett från 0,5 m närmast vägg, 5 lux på larmknappar. Väg till utrymningsväg: 1 lux. Nödbelysning...
read more
Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras?

Hur ofta skall en nödbelysningsanläggning kontrolleras? Har man ett centralt batterisystem skall eventuella felindikeringar som finns på aggregatet avläsas dagligen. Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall fun...
read more
Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös?

Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös?

Är det godkänt att nödbelysningen endast tänder upp när hela fastigheten blir strömlös? Nej. Boverkets Byggregler säger att nödbelysningen skall fylla sitt syfte i varje del av utrymningsvägen som inte spärrats av brand. Det innebär att nödbelysni...
read more
Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om?

Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om?

Räcker det med att man uppfyller nödbelysningskraven i den lokal man bygger om? Nej, man måste också se till att besökare eller anställda i lokalen kan utrymma hela vägen ut eller till säker plats.
read more
Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats?

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats? Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således skall Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis skall farliga arbetsplatser såsom ...
read more
Måste hänvisnings armaturen lysa?

Måste hänvisnings armaturen lysa?

Måste hänvisnings armaturen lysa? Ja de måste lysa när personer vistas i lokalen.
read more
No Image

Var finns kravet på nödbelysning?

Var finns kravet på nödbelysning? Bl.a  I alla offentliga lokaler > 60 m².  Finns utförligare beskrivet i FSN:s guide för projektering och underhåll av nödbelysning.
read more
Var finns kravet på nödbelysning?

Var finns kravet på nödbelysning?

Var finns kravet på nödbelysning? Bl.a  I alla offentliga lokaler > 60 m².  Finns utförligare beskrivet i FSN:s guide för projektering och underhåll av nödbelysning.
read more
Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift?

Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift?

Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift? Nej, tänder endast upp vid nätavbrott!
read more
Hur lång tid skall nödbelysning fungera?

Hur lång tid skall nödbelysning fungera?

  Hur lång tid skall nödbelysning fungera? Vid strömavbrott skall nödbelysning ge avsedd belysning under minst 60 minuter. BBR 5:353
read more