Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg? Min. 1 lux samt 5 lux i trappor.
read more
Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

För beräkning av skyltens höjd gäller följande formel: d = S x P S = konstant 200 för en genomlyst skylt (intern ljuskälla). S = konstant 100 för en belyst skylt (extern ljuskälla) Exempel: En genomlyst skylt som är 10...
read more
No Image

Vilken storlek – läsavstånd skall skyltar ha

I en korridor som är 20 meter lång och som har dörrar i båda ändar, vilken storlek(läsavstånd) skall skyltarna ha?  Läsavståndet skall vara för hela längden av korridoren, dvs båda skyltarna skall klara ett läsavstånd på 20 meter. Om det...
read more
Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

2. Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända....
read more
Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

Säker utrymning – vid brand och andra nödsituationer

HANDISAM – Guide för säker utryming vid brand och andra nödsituationer Myndigheten för handikappolitisk samordning, HANDISAM guide för säker utrymning vid brand och andra nödsituationer finns att ladda ner här. Här presenteras mer detaljerad inf...
read more
Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

Brandbekämpningsutrustning och första hjälpen-stationer

read more
Får man använda dessa skyltar i Sverige?

Får man använda dessa skyltar i Sverige?

Får man använda skyltar enligt nedan i Sverige? Ja, det får man. Denna nödskylt får användas i Sverige. Läs mer om vilka skyltar man får använda i Sverige här Eller beställ vår guide; FSN’s guide om Projektering & underhåll för nödbel...
read more
Samma krav på nödbelysning i skola som på arbetsplats

Samma krav på nödbelysning i skola som på arbetsplats

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats? Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således skall Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis skall farliga arbetsplatser såsom ...
read more
Fråga FSN

Fråga FSN

FRÅGA FSN Saknar du information här kring någon specifik fråga gällande nödbelysning, nödskyltning, säkerhet eller annat kring utrymningsvägar, skicka då in din fråga till oss. Vi återkopplar till dig och publicerar även din frågeställning här....
read more
Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända. Den...
read more