Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur?

Hur beräknas läsavstånd för en piktogram armatur? För genomlysta skyltar (piktogrammet behöver inte vara genomlyst, det räcker med att ljuskällan och piktogrammet sitter i en enhet) gäller formeln: Piktogrammets höjd (den gröna ytan) x 200 = läsavstånd. För belysta skyltar...
read more