Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg? Min. 1 lux samt 5 lux i trappor.
read more
Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

För beräkning av skyltens höjd gäller följande formel: d = S x P S = konstant 200 för en genomlyst skylt (intern ljuskälla). S = konstant 100 för en belyst skylt (extern ljuskälla) Exempel: En genomlyst skylt som är 10...
read more
No Image

Vilken storlek – läsavstånd skall skyltar ha

I en korridor som är 20 meter lång och som har dörrar i båda ändar, vilken storlek(läsavstånd) skall skyltarna ha?  Läsavståndet skall vara för hela längden av korridoren, dvs båda skyltarna skall klara ett läsavstånd på 20 meter. Om det...
read more
Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

2. Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända....
read more
Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning

Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning

21. Ska vägen till en utrymningsväg förses med nödbelysning enligt SS-EN-1838? (Ett exempel från en vårdmiljö) Handikapptoaletten i exemplet ska ha 0.5 lux på golvytan bortsett från 0,5 m närmast vägg, 5 lux på larmknappar. Väg till utrymningsväg...
read more
Får man använda dessa skyltar i Sverige?

Får man använda dessa skyltar i Sverige?

Får man använda skyltar enligt nedan i Sverige? Ja, det får man. Denna nödskylt får användas i Sverige. Läs mer om vilka skyltar man får använda i Sverige här Eller beställ vår guide; FSN’s guide om Projektering & underhåll för nödbel...
read more
Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända. Den...
read more
FSN’s guide om projektering & underhåll av nödbelysning (2014)

FSN’s guide om projektering & underhåll av nödbelysning (2014)

Beställ FSN’s guide Det har kommit många nya regler inom nödbelysningsområdet under senare år. Genom att sammanställa alla regelverk på ett lättöverskådligt sätt ska denna skrift underlätta projektering och underhåll av nödbelysningsanlägg...
read more
Utrymningsplan och skyltning

Utrymningsplan och skyltning

Stockholms tunnelbana MTR Stockholm övar och utbildar regelbundet våra medbetare i säkerhetsfrågor. Utbildningar och övningar lär ut ett generellt arbetssätt för att medarbetarna ska kunna hantera olika typer av hot samt att utrymma stationer och tåg ...
read more