När måste man ha nödbelysning?

När måste man ha nödbelysning?

När måste man ha nödbelysning? Om lokalen är klassas för mera än 150 st personer och om personer har dålig lokal kännedom. I farliga passage och utrymnings vägar.
read more
Måste hänvisnings armaturen lysa?

Måste hänvisnings armaturen lysa?

Måste hänvisnings armaturen lysa? Ja de måste lysa när personer vistas i lokalen.
read more
Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg?

Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg?

Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg? Min. 1 lux samt 5 lux i trappor.
read more
Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

Vilken minsta höjd får piktogrammet ha på en utrymningsskylt?

Vad är den minsta rekommenderade belysningsstyrkan i en utrymningsväg? Min. 1 lux samt 5 lux i trappor.
read more
Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift?

Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift?

Kan en armatur för beredskapsdrift kopplas om för permanentdrift? Nej, tänder endast upp vid nätavbrott!
read more
Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

Hur bestämmer man läsavståndet på en skylt?

För beräkning av skyltens höjd gäller följande formel: d = S x P S = konstant 200 för en genomlyst skylt (intern ljuskälla). S = konstant 100 för en belyst skylt (extern ljuskälla) Exempel: En genomlyst skylt som är 10...
read more
Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige

2. Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända....
read more
Samma krav på nödbelysning i skola som på arbetsplats

Samma krav på nödbelysning i skola som på arbetsplats

Har en skola samma krav på nödbelysning som en arbetsplats? Ja, en skola klassas som en arbetsplats, inte bara för de som arbetar där utan även för eleverna. Således skall Arbetsmiljöverkets regler gälla, exempelvis skall farliga arbetsplatser såsom ...
read more
Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar för utrymningsväg gäller

Vilka skyltar får man lov att använda i Sverige för att skylta en utrymningsväg? Det finns reglerat i AFS 2008:13 enligt nedan: 3.4 Nödskyltar Rektangulär eller kvadratisk form. Vit symbol på grön bakgrund. Skyltar med pil kan vara spegelvända. Den...
read more
Anläggningar för utrymningsbelysning

Anläggningar för utrymningsbelysning

Anläggningar för utrymningsbelysning (SS-EN 50172) Denna europeiska standard specificerar belysning för utrymningsvägar och utrymningsskyltar (nödskyltar) i händelse av att den normala matningen bortfaller och anger minimifordringar för sådan nödbelys...
read more